3,OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Değerli üyelerimiz,

Derneğimiz Olağan Genel Kurulu 14.12.2019 tarihinde saat 10:00 da  OFM Hastanesi toplantı salonunda,  çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 21.12.2019 tarihinde yine aynı yer ve saatte yapılacaktır. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

GÜNDEM:

-Açılış

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Divan Kurulunun seçilmesi

-Yönetim Kurulu Başkanının konuşması

-2018 Yılı bütçe ve faaliyet raporunun sunulması

-Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve ASEF delegelerinin seçimi

-Dilek ve temenniler

-Kapanış