Kurucu Üyeler

KURUCU ÜYELER:

Genel Başkan : İsmihan ÖZDEMİR

Başkan Yardımcısı :Şeniz HOZER

Genel Sekreter :Adile KOCA

Sayman :Zehra DAĞ

Üye :Hülya ACAR

Üye :Özlem SÜSLÜ

Üye :Tuğgen KAYABAŞLI